Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewijzigde profylaxe
Meer
Gewijzigde medicatie
Meer
cefamandol 2 jaar ago
amikacine 2 jaar ago
ceftibuten 2 jaar ago
Gewijzigde pagina
Meer
Samenstellers 1 jaar ago
sensitive increased dosing 1 jaar ago
Home 1 jaar ago

Home

Nieuwe of veranderde adviezen

increased dosing

 

Welkom bij het Antibiotica beleid dat is opgesteld door de Antibioticacommissies van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het ziekenhuis Amstelland.

De ziektebeelden zijn gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. 

Deze website is geoptimaliseerd voor gebruik op desktop computers en smartphones.

Eventuele suggesties kunt u sturen aan: bzwart@atalmedial.nl

 

Basisprincipes voor het verantwoord voorschrijven van antibiotica

I Starten

·         Antibiotica moeten worden toegediend indien er een reële verdenking is op een infectie; het starten van antibiotica ter behandeling van kolonisatie en contaminatie moet vermeden worden.

·         Voor start antibiotica worden er gerichte kweken afgenomen

·         Therapie wordt voorgeschreven aan de hand van lokale danwel (inter)nationale richtlijnen.

·         De werkdiagnose wordt genoteerd in het dossier

·         Het gebruik van reservemiddelen moet tot een minimum beperkt worden.

II Safety

·         Empirisch wordt er rekening gehouden met eerdere kweekuitslagen die relevant zijn

·         Er wordt rekening gehouden met allergieën, nierfunctie en interacties.

III Stroomlijnen

·         Het antibioticabeleid wordt aangepast op het moment dat diagnostiek bekend is

·         Er wordt op het juiste moment geswitcht van intraveneus antibiotica naar oraal

 

Een switch naar orale behandeling is mogelijk wanneer aan de volgende criteria voldaan wordt:

·         Klinische tekenen van infectie zijn verbeterd: patiënt is koortsvrij en vertoonde geen tekenen van sepsis (hypotensie, tachycardie) gedurende de afgelopen 24-48 uur

·         Leucocyten en/of CRP vertonen een duidelijk dalende trend

·         Een geschikt oraal alternatief is beschikbaar

·         Patiënt is in staat orale medicatie in te nemen of via de sonde te ontvangen, en er is geen indicatie dat verminderde absorptie (braken, diarree, mucositis) een rol speelt.

 

Contra-indicaties switch:

·         Er is sprake van een infectie waarbij langdurige intraveneuze behandeling geïndiceerd is (e.g. endocarditis, S. aureus bacteriëmie, bot-gewrichtsinfecties, meningitis, mediastinitis, hersen/leverabces etc.

 

IV Stoppen

·         De duur van de antibiotische behandeling is niet langer dan voor adequate behandeling van de infectie nodig is.