splenectomie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 250mg 2dd

Opmerking:

Eerste 2 jaar na splenectomie, zie ook opmerkingen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking:

On demand

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

Bij dierenbeet

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 250mg 3pw

of

claritromycine po 500mg 1dd

Opmerking:

Eerste 2 jaar na splenectomie, zie ook opmerkingen

Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd

of

moxifloxacine po 400mg 1dd

Opmerking:

On demand; moxi bij onderhoud macroliden

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Bij dierenbeet

Algemene opmerkingen

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:

  • PCV13: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • PPV23: 1 maal (2 maanden na PCV13). Daarna elke 5 jaar herhalen
  • Hib: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • MenACWY: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad). Indien < 24 jaar 1-malig revaccinatie na 3-5 jaar
  • MenB: 2 doses
  • Influenza: Jaarlijks

 

Antibiotica - volwassenen

Overweeg antibiotica profylaxe  de eerste 2 jaar na splenectomie.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Bij volwassenen met een partiële splenectomie of bij volwassenen met functionele asplenie kan overwogen worden profylactisch antibiotica achterwege te laten en direct te starten met on demand-gebruik.

 

Bij patiënten met een hoog risico op OPSI, zoals splenectomie voor hematologische maligniteit, langdurig gebruik van immuunsuppressieve medicatie, of een eerder doorgemaakte OPSI, mogelijk duur profylactische antibiotica verlengen i.o.m. behandelaar.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499737.1
Bijgewerkt: 10/24/2020 - 20:57
Status: Published