endocarditis profylaxe - ingrepen geïnfecteerd weefsel

Algemene opmerkingen

  • Bijvoorbeeld

1. Incisie van huidabces
2. Ontlasten van furunkel

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij:
1. Tatoeage
2. Piercing

  • Volwassenen: flucloxacilline 2 gram per os, 30-60 minuten voor de ingreep

Deze profylaxe kan zonodig ook i.v. of i.m. worden gegeven.

  • Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Clindamycine 600 mg per os, 30-60 minuten voor de ingreep.

  • Elke 6 uur en/of bij > 2 L bloedverlies en/of bij extracorporele circulatie

Bronnen

  1. Nederlandse Hartstichting. Preventie bacteriële endocarditis. 2008

    Nederlandse Hartstichting. Preventie bacteriële endocarditis. 2008

Categorie
Metadata

Swab vid: G-498026.2
Bijgewerkt: 08/08/2019 - 14:22
Status: Published