parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd

Opmerking:

alternerend augmentin en amoxicilline geven

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

Algemene opmerkingen

Drainage

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-387861.3
Bijgewerkt: 01/18/2021 - 23:05
Status: Published