mondbodemflegmone

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd minimaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Algemene opmerkingen

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar augmentin po 625mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-352321.3
Bijgewerkt: 06/28/2017 - 14:41
Status: Published