Overslaan en naar de inhoud gaan

ceftolozane / tazobactam

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DI - Other Cephalosporins -> J01DI54 - Zerbaxa
Administratie categorie: Beperkt Medicatie groep: antibacterieel File parts: ceftolozane tazobactam Brand name: Zerbaxa

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
1000/500mg 3 dd
Opmerkingen:

bij HAP/VAP 2000/1000 mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Dosering:
500 mg ceftolozaan + 250 mg tazobactam
Opmerkingen:
3 dd
GFR:
15 - 30
Dosering:
250 mg ceftolozaan + 125 mg tazobactam
Opmerkingen:
3 dd
GFR:
5 - 15
Dosering:
eenmalige oplaaddosis 500 mg ceftolozaan en 250 mg tazobactam, na 8 uur 100 mg ceftolozaan + 50 mg tazobactam 3 dd

Opmerkingen GFR algemeen:

bij HAP/VAP: creatinineklaring 30–50 ml/min: 1 g/500 mg (halve dosis) elke 8 uur; 15–30 ml/min: 500 mg/250 mg (kwart dosis) elke 8 uur. Terminale nierinsufficiëntie met hemodialyse: eenmalige oplaaddosis van 1500 mg/750 mg gevolgd door een onderhoudsdosis van 300 mg/150 mg elke 8 uur.
Renale eliminatie: 95%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: eenmalige oplaaddosis van 500 mg/250 mg gevolgd door een onderhoudsdosis van 100 mg/50 mg elke 8 uur. Op dagen van hemodialyse de dosis zo snel mogelijk na de hemodialyse toedienen. HAP/VAP: zie boven.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-343511.2
Bijgewerkt: 01/18/2021 - 15:10
Status: Published

Externe links
Categorie