epiglottitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 7 tot 10 dagen

Opmerking:

amoxicilline indien gevoelig

Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerking:

Bij allergie voor beta-lactam antibiotica

Algemene opmerkingen

Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-331801.2
Bijgewerkt: 10/20/2016 - 09:15
Status: Published