bronchitis- exacerbatie COPD

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 7 tot 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-329059.3
Bijgewerkt: 06/28/2017 - 14:36
Status: Published